Genel Kurul Toplantı Duyurusu

Kat malikleri kurulu, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 20/09/2020 günü saat 14:00’da Kronos Otel’de olağan toplantısını gerçekleştirecektir.

Bu toplantıda yeter sayı sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı nisap (çoğunluk) aranmaksızın 27/09/2020 günü saat 14:00’da aynı yerde yapılacaktır.

Bütün maliklerin toplantıya katılmaları veya kendilerini temsil ettirmeleri önemle rica olunur.   VEKALETNAME örneğini indirebilirsiniz.

Yönetim Kurulu Adına
Faruk Saygılı

Gündem :

  1. Açılış ve saygı duruşu,
  2. Yoklama ve toplantı Divan Başkanı’nın ve üyelerin seçimi.
  3. Gündemin okunması ve ilaveler
  4. Yönetici faaliyet raporu ve denetçi raporunun okunması; hesapların görüşülmesi ve yöneticinin ibrası,
  5. Yeni yönetici ve denetçi seçimi,
  6. Dilekler,
  7. Kapanış

**********************************************************************************************************************


2019 GENEL KURUL KARARI

Genel Kurul Karari2019